Borstverkleining

Te zware borsten kunnen minder bewegingsvrijheid en rug- en nekklachten geven. Als de borsten ernstig uitgezakt zijn, kan de huid eronder gaan smetten. Een borstverkleining is dan een oplossing. 

Wat is een borstverkleining?

Een borstverkleining is een ingrijpende operatie. Een deel van de huid en klierweefsel aan de onderkant van de borsten worden verwijderd en de tepels worden hoger geplaatst. U krijgt mooi gevormde, kleinere borsten maar helaas geeft de ingreep wel littekens: rondom de tepel, vanaf de tepel naar beneden en in de plooi onder de borst.

De behandeling

De totale behandelingsduur bedraagt ongeveer 15 dagen. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan moet u hiermee minstens een week van te voren stoppen. Als u rookt, moet u hiermee minstens 4 weken vóór en 4 weken na de operatie stoppen.

Eerst bespreekt de plastisch chirurg uw gezondheid, medische achtergrond en medicijngebruik met u. De chirurg bekijkt of een borstverkleining voor u geschikt is en aan uw wensen kan voldoen en of bijvoorbeeld (een combinatie met) een borstlift een beter alternatief is. De details van de behandeling, het resultaat, de mogelijke risico’s en de nazorg worden uitgebreid met u besproken. De begeleider van Smile Partners is hierbij aanwezig. Hierna beslist u definitief of u de behandeling wilt.

Voordat de ingreep plaatsvindt, worden meestal foto’s gemaakt. De operatie wordt onder narcose uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg en duurt ongeveer 1,5 uur. De chirurg zal zoveel mogelijk trachten regelmatig gevormde borsten te maken. Er worden onderhuids hechtingen aangebracht.

Na de behandeling

U moet nog enige tijd in de kliniek blijven. U wordt begeleid door een verpleegkundige, de chirurg en de anesthesioloog. Na de operatie wordt zo nodig een drain geplaatst om wondvocht of wat nalekkend bloed af te voeren. Meestal kunnen de drains na 24 tot 48 uur verwijderd worden. U verlaat de kliniek  wanneer de chirurg en  anesthesioloog dit verantwoord vinden. Natuurlijk zorgt Smile Partners voor uw vervoer naar uw hotel.

De eerste dagen zijn uw borsten gezwollen en vertonen bloeduitstortingen. Deze trekken meestal vanaf de derde dag geleidelijk weg. De eerste week moet u rust houden en voorkomen dat er druk op de behandelde gebieden komt. U krijgt pijnstillers en medicijnen die de zwelling zoveel mogelijk tegengaan.    

De eerste 4 weken moet u zowel overdag als ’s nachts een stevige sportbeha dragen om uw borsten zoveel mogelijk steun te geven. Vermijd de eerste weken lichamelijke inspanning.

Na ongeveer een week worden de hechtingen verwijderd. Na 3 weken kunt u weer lichte dagelijkse bezigheden verrichten en na ongeveer 6 weken kunt u zwaarder werk doen en sporten.

Het resultaat

De eerste maanden zijn de littekens nog vurig van kleur. Zij zullen geleidelijk aan meer de kleur van de huid krijgen, maar nooit helemaal onzichtbaar worden. Het eerste jaar mag u de littekens niet aan de zon blootstellen maar ook daarna moet u ze bedekken of beschermen met een zeer hoge factor.

De tepels kunnen gevoelloos of juist heel heel gevoelig zijn. Het normale gevoel komt bijna altijd weer terug. Soms is de verandering blijvend.

Het eindresultaat is pas na een jaar goed te beoordelen. Het resultaat is niet blijvend. De borsten kunnen door veroudering in de loop van de jaren weer wat slapper worden, of door zwangerschap of gewichtstoename weer zwaarder.

Risico’s en complicaties

Zoals na elke operatie kunnen ook na een borstverkleining algemene complicaties optreden, zoals een allergische reactie, slechte wondgenezing, nabloeding, of ondanks steriel werken een infectie. Dit komt echter zelden voor. Er is een zeer kleine kans op trombose of risico’s door de narcose.

Er kunnen soms specifieke complicaties optreden: wijken of rimpelen van de huid rond de tepels (het herstel duurt dan iets langer maar heeft geen gevolgen voor het resultaat), vorming van sterk verdikte littekens en minder of helemaal geen borstvoeding kunnen geven. De borsten zullen soms niet geheel symmetrisch worden.