Bruggen en Kronen

Kronen en bruggen worden aan bestaande tanden en/of kiezen bevestigd. De kleur van een kroon of brug kan worden aangepast aan de kleur van uw eigen tanden of aan een kleur naar uw eigen smaak.

Kronen

Een kroon is een kapje van metaal en porselein of geheel van porselein, dat precies past over een afgeslepen tand, kies of implantaat. Een kroon wordt toegepast om het uiterlijk van de tanden te corrigeren. Een kroon is nodig voor plaatsing op een implantaat of als door tandbederf of breuk een deel van de tand of kies verloren is gegaan en er onvoldoende houvast is voor een vulling. Ook beschermt een kroon een zwakke tand tegen breuk of een tand waarop een wortelkanaalbehandeling is toegepast.

Kronen van metaal/porselein

Als basis wordt metaal (titanium) gebruikt en eromheen wordt 100% porselein aangebracht. De kronen zijn nauwelijks van de eigen tanden en kiezen te onderscheiden en hebben een sterke bijtkracht. Titanium is biocompatibel en wordt dus niet afgestoten door het lichaam. Nadeel is dat een zwarte rand zichtbaar kan worden, bijvoorbeeld als door het verouderingsproces het tandvlees terugtrekt. Het gebit moet zeer zorgvuldig onderhouden worden om tandvleesproblemen te voorkomen.

Kronen van zirkonium/porselein

Zirkonium kronen hebben geen metalen kern maar zijn volledig van porselein gemaakt. Een zirkonium kroon is duurder dan een kroon met een titanium kern, maar is nog sterker en esthetisch nog mooier. Deze kronen weerkaatsen het licht op bijna dezelfde manier als een natuurlijke tand. De randen van de kronen zijn nauwelijks voelbaar en veroorzaken minder tandvleesproblemen. Er kan geen zwarte verkleuring ontstaan langs de tandvleesrand. Zirkonium is 100% biocompatibel en allergievrij, het materiaal is dus onschadelijk voor uw lichaam en veroorzaakt geen afstotingsverschijnselen.

Bruggen

Een brug vervangt één of meer ontbrekende tanden of kiezen. Een brug dient om het uiterlijk te verbeteren, om beter te kunnen kauwen en om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan of uitgroeien. Een brug zit vast aan pijlers. Pijlers zijn de afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de ontbrekende tanden of kiezen. Een brug bestaat uit twee of meer kronen en een tussendeel. Het brugtussendeel bestaat uit één of meer kunsttanden die op de plaats van de open ruimte komen. Er zijn twee soorten bruggen: een gewone brug en een vrij eindigende brug. Bij een gewone brug zitten de pijlers aan weerszijden en bij een vrij eindigende brug aan één zijde van de open ruimte.

 Diagnose en behandelplan

Allereerst wordt een uitgebreid onderzoek gedaan. De conditie van uw gebit en het tandvlees wordt onderzocht met behulp van röntgenfoto's. Daarna wordt bekeken welke behandeling voor u het beste is en hoeveel kronen en of een brug nodig zijn.

De tandarts legt zijn diagnose en alle gegevens, inclusief een kostenopgave, vast in een behandelplan. Wij bespreken het plan uitgebreid met u. Daarna is de keuze aan u wat u wel en niet wilt laten doen en beslist u of u de behandeling wilt starten.

De behandeling

De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.Voordat een kroon of brug kan worden geplaatst, moeten de betreffende tanden of kiezen worden geslepen, zodat de kroon of brug goed past. Na het slijpen maakt de tandarts een afdruk. Hij plaatst een tijdelijke kroon of brug om de voorbereide tanden of kiezen te beschermen totdat de permanente kroon of brug klaar is.

De napijn is minimaal. Eventueel kunt u een pijnstiller gebruiken. U moet de tijdelijke kronen wél ontzien. Het beste is om vloeibaar of gepureerd voedsel te nuttigen. Het is belangrijk dat u de mond goed reinigt en een spoelmiddel gebruikt. U kunt gewoon tandenpoetsen, een beetje voorzichtig bij de tijdelijke kronen. Het tandtechnisch laboratorium vervaardigt de permanente kronen en bruggen binnen twee of drie dagen.

Daarna worden de nieuwe tanden gepast. Is alles in orde, dan bevestigt de tandarts de permanente kronen en/of brug met cementlijm aan uw tanden en/of kiezen. Hierna kunt u weer normaal eten.

In principe duurt de totale behandeling maximaal een week. Vertraging komt zelden voor. Eventueel kunt u voor alle zekerheid kiezen voor een verblijf van één of enkele dagen langer.