Veel gestelde vragen over FUE stamcel

Hoeveel grafts zijn er nodig voor een FUE stamcel haartransplantatie?

Het aantal grafts dat nodig is verschilt per persoon. Het aantal grafts is afhankelijk van de grootte van het te transplanteren gebied en de dichtheid van de haargroei in de omgeving.
Daarnaast spelen uw wensen hierin ook een rol. Wanneer u een hoge haardichtheid wenst, zijn er meer transplantaten nodig dan wanneer u kiest voor een dunnere bedekking. Hoe groter het te transplanteren gebied en hoe hoger de dichtheid van de haargroei, hoe meer grafts er nodig zijn voor een haartransplantatie. Dan speelt uw haarsoort ook nog mee.
Krullend haar geeft een betere dekking dan stijl haar en dikkere haren geven een betere dekking dan dunne haren. Dus het aantal grafts hangt af van de grootte van het gebied wat
behandeld moet worden, de wensen die u heeft wat betreft de haardichtheid en de kwaliteit van uw haren.

Kan een haartransplantatie bij iedereen uitgevoerd?

Een haartransplantatie kan uitgevoerd worden bij iedereen die over voldoende donor gebied beschikt (er moeten voldoende haren in het donorgebied/achterhoofd groeien om te kunnen verplaatsen zonder dat dit zichtbaar wordt op het achterhoofd). Daarnaast moet u gezond zijn en moet de wens ten aanzien van het resultaat reëel zijn.

Vanaf welke leeftijd kan een haartransplantatie uitgevoerd worden?

Een haartransplantatie kan in principe bij iedere leeftijd uitgevoerd worden vanaf het 18de levensjaar mits de wens reëel is.

Doet de behandeling pijn?

Tijdens de behandeling wordt u door middel van locale anesthesie verdoofd. De prikjes voor de verdoving kunnen een beetje gevoelig zijn. Wanneer de verdoving goed ingewerkt is start de behandeling. U voelt tijdens de behandeling geen pijn.

Hoe lang duurt een behandeling?

Afhankelijk van het aantal te verplaatsen grafts duurt een behandeling 6a10 uur.

Hoe lang duurt de herstelperiode?

Het genezingsproces duurt 1 week tot 2 weken. De kleine korstjes die ontstaan na een haartransplantatie vallen er in die periode af. Met name het donorgebied kan de eerste dagen na de behandeling gevoelig zijn. Hebt u hier last van, dan kunt u de pijn bestrijden met paracetamol. Het gebied dat getransplanteerd is, is meestal pijnloos.

Hoe lang duurt het voor ik resultaat zie?

Vrij snel na de behandeling ziet u verschil. De haren in de getransplanteerde grafts gaan direct groeien. Sommige haren groeien door, anderen vallen uit. Na 12 tot 15 weken zult u zien dat er nieuwe haartjes gaan groeien. Na 12 maanden zijn de haren op volledige sterkte en hebt u het uiteindelijke resultaat bereikt.

Mag ik na de behandeling mijn hoofd bedekken?

Ja, dat mag. Natuurlijk mag u uw hoofd bedekken als u dit prettig vindt, maar uitsluitend met een pet of hoed. Het dragen van een muts of bandeau is niet toegestaan.