Buikwandcorrectie

Door zwangerschappen, gewichtsverlies of veroudering kan de huid van de onderbuik slap en uitgerekt zijn. Met een buikwandcorrectie, ook wel buikwandplastiek of abdominoplastiek genoemd, kan dit worden hersteld. Een buikwandplastiek is geen oplossing tegen overgewicht. U moet dan eerst afvallen.

Een buikwandcorrectie wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. Informeer van tevoren bij uw zorgverzekeraar of in uw situatie een vergoeding van de operatie in het buitenland mogelijk is.

Wat is een buikwandcorrectie?

Een buikwandcorrectie is een grote ingreep waarbij het huidoverschot en eventueel overtollig vetweefsel worden verwijderd en uitgerekte buikspieren bij elkaar worden geplaatst. Bij een totale buikwandplastiek wordt ook de navel verplaatst. De ingreep geeft helaas littekens: dwars over de onderbuik van de ene heup naar de andere en meestal ook rond de navel. De plastisch chirurg zal de littekens zoveel mogelijk onder de bikinigrens proberen te houden.

De behandeling

De totale behandelingsduur bedraagt ongeveer 15 dagen. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan moet u minstens een week van te voren stoppen. Als u rookt, moet u vier weken vóór en vier weken na de behandeling hiermee stoppen.

Eerst bespreekt de plastisch chirurg uw gezondheid, medische achtergrond en medicijngebruik met u. Hij bekijkt, op basis van uw wensen, of een totale of gedeeltelijke buikwandplastiek voor u geschikt is ofwel een combinatie met een andere behandeling beter is. De behandelmethode die voor u het beste is, het resultaat, de mogelijke risico’s en nazorg worden uitgebreid met u besproken. De begeleider van Smile Partners is hierbij aanwezig. Hierna beslist u definitief of u de behandeling wilt.

Een buikwandplastiek wordt onder narcose uitgevoerd en duurt ongeveer 2 uur. 

Na de behandeling

Als u wakker wordt uit de narcose is de buik verbonden. Soms zijn drains in de buik aangebracht om bloed en wondvocht af te voeren. U moet enige tijd in de kliniek verblijven. U mag de kliniek verlaten wanneer de chirurg en anesthesioloog dit verantwoord vinden. Natuurlijk zorgt Smile Partners voor uw vervoer naar uw hotel.

Waarschijnlijk heeft u niet veel napijn, zonodig krijgt u pijnstillers. U kunt wel pijn hebben bij hoesten en lachen. De eerste 2 weken moet u rust houden. Daarna kunt u weer lichte activiteiten verrichten. Vermijd zwaardere lichamelijke inspanning. Dit mag pas na 6 weken en mag u ook weer sporten.

Resultaat

De littekens zien er eerste maanden vurig uit, maar worden daarna steeds lichter. De littekens mogen een jaar lang niet aan de zon worden blootgesteld. Onder in de buik ontstaat een gevoelloze plek. Dit is tijdelijk, het gevoel komt op den duur terug.

Direct na de ingreep is al duidelijk te zien dat uw buik platter is geworden. Het eindresultaat is pas na ongeveer een jaar, als de operatiewond en het onderhuidse weefsel volledig zijn genezen, goed te beoordelen.  

Risico’s en complicaties

Net als bij elke operatie kunnen ook bij een buikwandcorrectie soms complicaties optreden, zoals een allergische reactie, een slechte wondgenezing of nabloeding vooral als u rookt, of ondanks steriel werken een infectie. Er is een zeer kleine kans op trombose of op risico’s door de narcose.