Botox

Botox wordt toegepast op gezichtsrimpels die ontstaan door mimiek. Het is geen filler maar een middel dat in de spier wordt gespoten, waardoor de spier ontspant en de rimpels verminderen of verdwijnen.

Wat is botox?

Botox (botuline-toxine) is een veilig product. Het is een natuurlijk gezuiverd eiwit, dat de overdracht van prikkels van de zenuwen naar de spieren blokkeert. Hierdoor vermindert de activiteit van de spieren en verminderen of verdwijnen de rimpels. Het middel bestaat al sinds 1979. Botox wordt ook in andere medische specialismen toegepast, onder andere in de oogheelkunde en neurologie.

Het is ook een uitstekend middel tegen overmatig transpireren.

Sinds de jaren 90 wordt Botox op grote schaal, zowel door mannen als vrouwen, voor cosmetische doeleinden gebruikt. Botox is geschikt voor de behandeling van de mimische rimpels: voorhoofdrimpels, fronsrimpels en kraaienpootjes. Het middel is niet geschikt voor andere delen van het gezicht. Botox voorkomt ook dat rimpels ontstaan. Daarom kan het middel ook preventief worden toegepast bij jongere mensen. Botox is af te raden als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

De behandeling

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, bijvoorbeeld aspirine, is het raadzaam om hiermee 4 dagen van te voren te stoppen. Pas de dag na de behandeling mag u deze weer innemen.

Eerst worden uw gezondsheidssituatie en medicijngebruik met u besproken om ervoor te zorgen dat de behandeling voor u veilig is. De arts bekijkt, op basis van uw wensen, of botox geschikt voor u is en of andere behandelingen of combinaties van behandelingen beter in aanmerking komen. Er wordt ruim de tijd genomen om de behandeling met u te bespreken en uw vragen te beantwoorden.

Vervolgens wordt uw huid gereinigd. Daarna wordt een zeer kleine hoeveelheid botox met een heel fijn naaldje in de spier gespoten. Een verdoving is niet nodig. De ingreep is vrijwel pijnloos, u voelt slechts een speldenprikje. Vaak wordt even een ijskompres gelegd om zwelling van de huid te voorkomen. De behandeling duurt 5 tot 10 minuten.

U kunt direct weer terug naar uw hotel of de luchthaven. Smile Partners zorgt gratis voor uw vervoer en blijft tijdens de behandeling bij u.  

Na de behandeling

Er is geen napijn. Een infectie komt uiterst zelden voor. Soms kan de huid wat rood of gezwollen zijn of  door de naaldprik een blauw plekje ontstaan. Dit is niet opvallend, is goed te camoufleren en trekt na enkele uren weg. U mag gewoon in de zon. Een botoxbehandeling staat ontspannen vakantiedagen in Antalya dus niet in de weg. 

Het resultaat

Bij de kraaienpootjes is het resultaat na 2 of 3 dagen al zichtbaar. Bij de frons- en voorhoofdrimpels ziet u na 3 dagen een eerste effect en is het optimale resultaat na 1 tot 2 weken bereikt. Met botox blijft uw natuurlijke gelaatsuitdrukking behouden, maar ziet u er minder boos, zorgelijk of vermoeid uit.

Het resultaat is van tijdelijke aard. De duur kan per persoon verschillen. Botox is meestal na ongeveer 4 maanden uitgewerkt. Daarna kan de behandeling herhaald worden. Na herhaling houdt het resultaat vaak langer, meestal tot 6 maanden, aan. Kraaienpootjes kunnen iets sneller terugkomen dan frons- en voorhoofdrimpels.