Facelift

Als gevolg van het verouderinsgproces, dat zo rond het 30ste levensjaar begint,verslapt de huid en gaat daardoor plooien en rimpelen. Er zijn diverse methoden om deze gevolgen van veroudering tegen te gaan of te verminderen. Maar als de huid sterk verslapt is, is een facelift een goede optie.

Wat is een facelift?

Een facelift is een operatie die de plooien en rimpels in het gezicht of de hals verwijdert door de huid strak te trekken. Meestal worden ook onderhuidse weefsellagen meegelift. Tegenwoordig kan een facelift op een minder belastende manier dan vroeger worden uitgevoerd. Door nieuwe technieken is de operatie minder ingrijpend, duurt minder lang, geeft minder littekens en heeft een kortere hersteltijd dan met de traditionele methode. Een facelift wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg.

De behandeling

Als u rookt, is het zeer belangrijk dat u hiermee enkele weken voor en na de behandeling stopt. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u hiermee minstens een week van te voren stoppen.

Tijdens het eerste consult worden uw gezondheid, medische achtergrond en eventuele medicijngebruik besproken. De plastisch chirurg bekijkt, op basis hiervan en van uw wensen, of een facelift voor u geschikt is, ofwel een andere behandelmethode een betere optie is. Alles wat met de facelift te maken heeft, wordt uitgebreid met u besproken: hoe de operatie wordt uitgevoerd, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico’s en de nazorg. De begeleider van Smile Partners is hierbij aanwezig. Daarna beslist u definitief of u de operatie wilt ondergaan.

De operatie wordt onder narcose of sedatie uitgevoerd. De voorbereiding op de ingreep duurt ongeveer een half uur en de ingreep zelf ongeveer 2 uur, afhankelijk van hoe uitgebreid deze is.

Na de behandeling

Na de ingreep zult u enige tijd in de kliniek verblijven. U wordt begeleid door een verpleegkundige, de anesthesist en de chirurg tot het moment dat de anesthesist en chirurg het verantwoord vinden dat u de kliniek verlaat. U moet enkele dagen absolute rust houden zodat uw lichaam tijd heeft om te herstellen. Na een week mag u weer lichte activiteiten verrichten, maar u mag daarbij niet bukken. Met lichamelijke inspanning en tillen moet u minstens een maand wachten. Het is van groot belang dat u de adviezen van de verpleegkundige en de chirurg nauwgezet opvolgt.

Na de operatie zal uw gezicht een tijdje gezwollen zijn en bloeduitstortingen vertonen. Wees voorzichtig met douchen, de littekens moeten droog blijven tot de hechtingen zijn verwijderd. Dit gebeurt na 1 tot 2 weken. Het is raadzaam om tijdens het slapen met uw hoofd wat hoger te liggen, zodat er geen druk op uw gezicht kan ontstaan. De napijn valt meestal mee. Vaak zijn de ongemakken zoals verband, zwelling en blauwe plekken groter. Zo nodig kunt u de door de chirurg voorgeschreven pijnstillers gebruiken.

De totale behandelingsduur bedraagt inclusief nacontroles  15 dagen.

Het resultaat

De verstrakking is kort na de ingreep al enigszins te zien. De bloeduitstortingen zijn meestal na 1 of 2 weken verdwenen, soms duurt dit een paar weken langer. De zwelling is na 1 of 2 weken grotendeels weggetrokken. Pas dan is het resultaat goed te beoordelen. De littekens worden zo goed mogelijk verborgen, maar kunnen de eerste maanden vurig zijn. Daarna krijgen zij steeds meer de kleur van de huid en uiteindelijk blijft er een klein licht lijntje over.

Het uiteindelijke resultaat van de facelift is na ongeveer een jaar zichtbaar, wanneer de operatiewond en het onderhoudse weefsel helemaal genezen zijn. Het effect van een facelift is niet permanent. Soms is na een aantal jaren een nieuwe behandeling nodig.

Risico’s en complicaties

Net als bij elke operatie kunnen ook bij een facelift soms complicaties optreden, zoals een allergische reactie op bijvoorbeeld desinfecteermiddelen, een nabloeding of ondanks steriel werken een infectie. In zeldzame gevallen wordt beschadiging van een zenuw geconstateerd, kan blijvende gevoelloosheid van een deel van het gezicht optreden of kunnen sterk verdikte littekens ontstaan. Als u rookt, is de kans op infectie groter en bestaat door een slechtere doorbloeding kans op lelijke littekenvorming of kan een deel van de huid zelfs afsterven. Er is een zeer kleine kans op trombose of op risico’s door de narcose.