Garantie en kwaliteit tandartsen

De tandartsen van Smile Partners zijn zo overtuigd van de kwaliteit van hun werkwijze en materialen dat zij een lange garantieperiode geven. Op kronen geven zij vijf jaar en op implantaten tien jaar garantie.

Een kroon die binnen vijf jaar na de plaatsing bijvoorbeeld een breuk vertoont of een beschadiging aan het porselein wordt onder garantie gerepareerd of vervangen. Reparatie of vervanging onder garantie geldt ook als een implantaat binnen tien jaar na de plaatsing gaat zweven of eruit is gevallen.

Voorwaarden zijn dat u dagelijks uw gebit goed verzorgt, regelmatig (minimaal eenmaal per jaar) onder controle bent geweest bij een tandarts in Nederland en de adviezen en richtlijnen van de tandarts, mondhygiƫnist of preventie-assistent heeft opgevolgd.

De garantie gaat in op de eerste dag na de plaatsing en is alleen geldig bij de tandarts of implantoloog die u in Turkije heeft behandeld. 

De garantie is niet van toepassing als u uw gebit niet goed heeft onderhouden of als bijvoorbeeld breuk van een kroon het gevolg is van een ongeval of van onjuist gebruik.