Ooglidcorrectie

Hangende oogleden, een sombere blik, een vermoeid uiterlijk? Met een ooglidcorrectie krijgt u weer de heldere blik van vroeger terug. Met name bovenooglidcorrecties worden op grote schaal uitgevoerd, meestal uit cosmetische motieven.

Soms is het hangen van het bovenooglid zo extreem dat het zicht belemmerd wordt. In dat geval is er sprake van een medische indicatie en worden de kosten soms door de zorgverzekeraar vergoed.

Hiervoor gelden echter zeer strenge criteria. Vergoeding is soms ook mogelijk bij een aangeboren afwijking of chronische aandoening. Informeer van tevoren bij uw zorgverzekeraar of in uw situatie een vergoeding van de ingreep in het buitenland mogelijk is.

Wat is een ooglidcorrectie?

Een ooglidcorrectie is een betrekkelijk eenvoudige ingreep, waarbij overtollige huid of onderhuids vetweefsel van zware, verslapte oogleden of vetpockets bij de ogen wordt weggenomen. Er kunnen verschillende technieken worden toegepast, afhankelijk van correctie van de boven- of  onderoogleden. Littekens zijn later nauwelijks zichtbaar. Op het bovenooglid valt het litteken precies in de oogplooi en op een onderooglid net onder de wimperrand.

De  behandeling

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld aspirine, moet u hiermee minstens een week van tevoren stoppen.

De ingreep wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg. Voordat behandeling kan plaatsvinden, worden uw gezondheid, medische achtergrond en medicijngebruik met u besproken. De chirurg bekijkt, op basis van uw wensen, of een ooglidcorrectie voor u geschikt is ofwel een combinatie met een andere behandeling beter is. De toe te passen behandelmethode en verdovingstechniek, het resultaat, mogelijke risico’s en nazorg worden uitvoerig met u besproken. Een begeleider van Smile Partners is bij het consult aanwezig. Hierna besluit u definitief of u de ingreep wilt.

De chirurg markeert op het ooglid hoeveel huid verwijderd moet worden. U voelt niets van de ingreep. U kunt kiezen voor plaatselijke verdoving, narcose of sedatie. Soms is voor een onderooglidcorrectie een narcose noodzakelijk. Nadat de hechtingen zijn aangebracht worden de oogleden met ijscompressen of een ijsbril verkoeld.

Na de behandeling

Is de behandeling onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, dan kunt u na het koelen van de oogleden direct terug naar uw hotel. Heeft de ingreep onder narcose of sedatie plaatsgevonden, dan zult u nog enige tijd in de kliniek moeten blijven, totdat de chirurg en aenesthesist het verantwoord vinden dat u de kliniek verlaat. Natuurlijk zorgt Smile voor uw vervoer van de kliniek naar uw hotel.

De napijn in de eerste dagen is minimaal.Zo nodig kan een pijnstiller worden ingenomen. Het herstel verloopt verder pijnloos. Na een narcose moet u de eerste dagen absolute rust nemen, maar ook in beweging komen door bijvoorbeeld te wandelen. Te weinig beweging vergroot de kans op trombose.

Na de ingreep zijn uw ogen gezwollen en vertonen rondom bloeduitstortingen. Deze trekken meestal na één of enkele weken weg. Na een week mag u lichte activiteiten verrichten  maar niet bukken of tillen. De hechtingen worden na en week verwijderd. Lichamelijke inspanning mag pas na een maand.

Het resultaat

Nadat de zwellingen en bloeduitstortingen zijn verdwenen, is het effect van de ingreep al goed te zien. Het definitieve resultaat is echter pas na een paar maanden zichtbaar. U ziet er jaren jonger uit. Het resultaat van de behandeling is niet blijvend.Gemiddeld bedraagt de duur 5 tot 15 jaar.

Risico’s en complicaties

Complicaties komen weinig voor. Zoals bij andere chirurgische ingrepen bestaat er een zeer kleine kans op trombose of een allergische reactie. Sporadisch treedt een nabloeding op, of ondanks steriel werken een infectie. Dit zal meestal geen negatief effect op het uiteindelijke resultaat van de ooglidcorrectie hebben. De kans op beschadiging van het oog is uiterst gering. Als de huid te strak gespannen is en dit niet wegtrekt, is dit  met een kleine correctie te verhelpen.